×
Gratis frakt ut januar

Personvern

Personopplysninger og personvern

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Dette gjelder alt fra nyhetsbrev til salg av varer. Vi oppbevarer ikke kort opplysninger da de forskjellige betalingstjenestene ikke deler dette med oss.

Dine personopplysinger garanterer vi at ALDRI selges, byttes eller på noen måte, videre formiddles til andre selskap. Derunder gjeld dette også fremtidige datterselskap av Tor Arne Knutsen trading og import.

Ved å bruke nettbutikken, samtykker du til at Cutie elektronisk behandler personopplysninger som kontaktinformasjon, for å kunne gjennomføre handel, sende nyhetsbrev eller utføre andre tjenester som du har bestilt. Opplysningene kan også brukes for statistisk analyse og forretningsutvikling, i svindelundersøkelser, dog alltid etter gjeldende lover og forskrifter.

Alle registrerte personer har rett til å kreve å få tilgang til de opplysninger som gjelder dem. De har også rett til å korrigere slike opplysninger og til å velge ikke å motta ytterligere markedskommunikasjon (Avbestille nyhetsbrev o.l.). Ytterligere informasjon kan fås ved å kontakte oss på e-post kundeservice@cutie.no