×
Gratis frakt ut januar

Copyrigth

Copyrigth
Alle tekster, bannere, bilder, produkt tekster, produkt bilder er beskytett av 22. Copyrigth av innholdet Lov om opphavsrett til åndsverk.

Du må ikke uten vår tillatelse kopiere innholdet av vår hjemmeside til din egen eller en annen

persons hjemmeside.

Vi gir deg herved en ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, royalty-fri rett til å linke til vår startside fra

din hjemmeside, forutsatt at du gjør det på en fair og lovlig måte uten skade for vårt

omdømme eller å dra fordel av det.
I særdeleshet:

1) du må ikke stille noen garantier eller gi noen erklæringer om oss, våre tjenester eller vår

policy, med mindre du har fått vår forutgående uttrykkelige tillatelse;

2) du må ikke si noe som ikke er sant, eller som er misvisende, nedsettende eller

fornærmende om oss eller våre tjenester eller vår policy, og

3) du må ikke opplyse om, verken direkte eller indirekte, at vi har godkjent din hjemmeside

eller er forbundet med den hvis dette ikke er tilfelle.

Misbruk blir politi anmeldt.

Bruk av dele knaper og pins gir deg rett til å dele bildene våres på de sosiale mediene som vi er på.
Men å misbruke disse, skrive støtene tekster er ikke lov og andmelelse vil vurderes.